Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation
 • Szukaj


   

  Znalazłem 98 takich materiałów
  Maluszek la Ferrari – Trzeba wiedzieć jak zareklamować produkt
  Trzeba wiedzieć jak zareklamować produkt
  15 sierpnia 2013, 16:51 przez kubiza1574 (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (5)
  Fordzina – Ford spotkany we francuskiej wiosce La Liviniere
  Ford spotkany we francuskiej wiosce La Liviniere
  8 sierpnia 2013, 20:17 przez kuba1606 (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (1)
  Następny zwycięzca z polski, ale w mediach oczywiście cicho
  9 sierpnia 2013, 18:12 przez barto96 (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (2)
  BMW 8er – Ładna bunia spotkana w malutkiej, francuskiej wiosce La Liviniere
  Ładna bunia spotkana w malutkiej, francuskiej wiosce La Liviniere
  8 sierpnia 2013, 20:10 przez kuba1606 (PW) | Do ulubionych | Skomentuj
  Źródło:

  Własne

  La Ferrari – mój rys.
  Mój rys.
  28 lipca 2013, 23:28 przez niowy (PW) | Do ulubionych | Skomentuj
  La Ferrari – Muzeum w De Maranello - może i tam zrobiony ale samochód budzi podziw
  Muzeum w De Maranello - może i tam zrobiony ale samochód budzi podziw
  25 lipca 2013, 7:19 przez Randalf96 (PW) | Do ulubionych | Skomentuj
  Nowa Warszawa – Nowa Warszawa

Pol­ska mo­to­ry­za­cja po­wo­li się od­ra­dza. Na razie bar­dzo nie­śmia­ło, przede wszyst­kim na de­skach kre­ślar­skich i w ga­ra­żach fa­scy­na­tów. Można jed­nak od­waż­nie po­wie­dzieć, że duch w na­ro­dzie nie zgi­nął.

Jakiś czas temu grupa za­pa­leń­ców roz­po­czę­ła "wy­ścig na Sy­re­ny Sport". Trzy nie­za­leż­ne ekipy po­sta­no­wi­ły wskrze­sić "ce­sa­rzo­wą szos". Tak po­ja­wi­ły się re­pli­ki Sy­re­ny Sport - "naj­pięk­niej­sze­go sa­mo­cho­du zza że­la­znej kur­ty­ny".

Dwóch pro­jek­tan­tów z Wro­cła­wia także po­sta­no­wi­ło oddać hołd pol­skiej mo­to­ry­za­cji. Mi­chał i Paweł Ko­zioł­ko­wie chcą zbu­do­wać na­stęp­cę FSO War­sza­wy.

Ini­cja­ty­wą prze­wod­nią pro­jek­tu jest po­łą­cze­nie in­no­wa­cyj­no­ści po­jaz­du na miarę XXI wiwku z re­tro­de­si­gnem cha­rak­te­ry­stycz­nym dla kul­to­we­go auta.

Prace są już na mocno za­awan­so­wa­nym eta­pie. Jak za­po­wia­da ini­cja­tor przed­się­wzię­cia za kil­ka­na­ście mie­się­cy po­wi­nien po­ja­wić się pro­to­typ.

Sama kon­struk­cja bę­dzie ba­zo­wać na BMW M5, prze­ka­za­nej eki­pie przez bel­gij­skie­go in­we­sto­ra. Ka­ro­se­ria i wnę­trze zo­sta­ły za­pro­jek­to­wa­ne od nowa. W po­rów­na­niu do BMW M5 roz­staw osi bę­dzie więk­szy o 8 cm. Pod maską znaj­dzie się 5-li­tro­wy sil­nik V10 o mocy 600 KM po­cho­dzą­cy z ba­war­skie­go mo­de­lu.

Bu­do­wa pierw­sze­go eg­zem­pla­rza po­chło­nie około pół mi­lio­na zło­tych. Moce prze­ro­bo­we ob­li­czo­ne są na trzy sa­mo­cho­dy rocz­nie – do­ce­lo­wo ma po­wstać 10 sztuk. Pre­mie­ro­wy pokaz pro­to­ty­po­we­go auta za­pla­no­wa­ny jest na maj/czer­wiec 2014 na zamku w Klicz­ko­wie.

Do pro­jek­tu do­łą­czy­ły także Pol­skie firmy, które wspie­ra­ją przed­się­wzię­cie re­kla­mą, fi­nan­so­wo, w for­mie prze­ka­za­nych czę­ści, a także słu­żą­ce po­mo­cą przy wy­ko­na­niu po­szcze­gól­nych ele­men­tów auta. Cały pro­jekt udaje się re­ali­zo­wać dzię­ki po­łą­cze­niu sił ekipy New War­saw i firmy Abo­ut-S.

Do­dat­ko­wo przy pro­jek­cie współ­pra­cu­ją: E-pro­to­ty­py.​pl, 3r­Stu­dio, Novol, Le­xa­ni, Tenzi, Ga­le­ria In­di­go, Urban, We're­4de­ta­iling, Mind­field pro­ject, In­ter­me­dio, Pe­tro­ba­za, In­vent, Ae­ro­graf Piotr Par­czew­ski, Mad­pi­xel.​pl
  Nowa Warszawa

  Pol­ska mo­to­ry­za­cja po­wo­li się od­ra­dza. Na razie bar­dzo nie­śmia­ło, przede wszyst­kim na de­skach kre­ślar­skich i w ga­ra­żach fa­scy­na­tów. Można jed­nak od­waż­nie po­wie­dzieć, że duch w na­ro­dzie nie zgi­nął.

  Jakiś czas temu grupa za­pa­leń­ców roz­po­czę­ła "wy­ścig na Sy­re­ny Sport". Trzy nie­za­leż­ne ekipy po­sta­no­wi­ły wskrze­sić "ce­sa­rzo­wą szos". Tak po­ja­wi­ły się re­pli­ki Sy­re­ny Sport - "naj­pięk­niej­sze­go sa­mo­cho­du zza że­la­znej kur­ty­ny".

  Dwóch pro­jek­tan­tów z Wro­cła­wia także po­sta­no­wi­ło oddać hołd pol­skiej mo­to­ry­za­cji. Mi­chał i Paweł Ko­zioł­ko­wie chcą zbu­do­wać na­stęp­cę FSO War­sza­wy.

  Ini­cja­ty­wą prze­wod­nią pro­jek­tu jest po­łą­cze­nie in­no­wa­cyj­no­ści po­jaz­du na miarę XXI wiwku z re­tro­de­si­gnem cha­rak­te­ry­stycz­nym dla kul­to­we­go auta.

  Prace są już na mocno za­awan­so­wa­nym eta­pie. Jak za­po­wia­da ini­cja­tor przed­się­wzię­cia za kil­ka­na­ście mie­się­cy po­wi­nien po­ja­wić się pro­to­typ.

  Sama kon­struk­cja bę­dzie ba­zo­wać na BMW M5, prze­ka­za­nej eki­pie przez bel­gij­skie­go in­we­sto­ra. Ka­ro­se­ria i wnę­trze zo­sta­ły za­pro­jek­to­wa­ne od nowa. W po­rów­na­niu do BMW M5 roz­staw osi bę­dzie więk­szy o 8 cm. Pod maską znaj­dzie się 5-li­tro­wy sil­nik V10 o mocy 600 KM po­cho­dzą­cy z ba­war­skie­go mo­de­lu.

  Bu­do­wa pierw­sze­go eg­zem­pla­rza po­chło­nie około pół mi­lio­na zło­tych. Moce prze­ro­bo­we ob­li­czo­ne są na trzy sa­mo­cho­dy rocz­nie – do­ce­lo­wo ma po­wstać 10 sztuk. Pre­mie­ro­wy pokaz pro­to­ty­po­we­go auta za­pla­no­wa­ny jest na maj/czer­wiec 2014 na zamku w Klicz­ko­wie.

  Do pro­jek­tu do­łą­czy­ły także Pol­skie firmy, które wspie­ra­ją przed­się­wzię­cie re­kla­mą, fi­nan­so­wo, w for­mie prze­ka­za­nych czę­ści, a także słu­żą­ce po­mo­cą przy wy­ko­na­niu po­szcze­gól­nych ele­men­tów auta. Cały pro­jekt udaje się re­ali­zo­wać dzię­ki po­łą­cze­niu sił ekipy New War­saw i firmy Abo­ut-S.

  Do­dat­ko­wo przy pro­jek­cie współ­pra­cu­ją: E-pro­to­ty­py.​pl, 3r­Stu­dio, Novol, Le­xa­ni, Tenzi, Ga­le­ria In­di­go, Urban, We're­4de­ta­iling, Mind­field pro­ject, In­ter­me­dio, Pe­tro­ba­za, In­vent, Ae­ro­graf Piotr Par­czew­ski, Mad­pi­xel.​pl
  16 lipca 2013, 20:35 przez pawel3 (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (7)
  Renault Megane I Ph I OEM – Model:
- Renault Megane I Ph I Century '98
Silnik:
- Seria 75km 1.6 8v K7M-720
- Stożkowi filtr powietrza
Zawieszenie:
- Przód: gwint MTS (do skręconego na maxa zostało mi 8mm, ale wtedy siada na gumowym odboju, który ma 1cm grubości, więc zęby idzie zgubić, tak jest kompromisowo do jazdy i wyglądu)
- Tył: opuszczony na belce (1 ząbek = 6cm) + amory MTS
- Pomiar gleby był mierzony na zlocie w Tarnowie, w którym wyszło z przodu 52mm i z tyłu 92mm... koza jak [ bluzgu bluzgu ] palm
Nadwozie:
- Przednie lampy na czarnym wkładzie
- Przednie kierunkowskazy a'la US przyciemnione
- Boczne dymione kierunkowskazy na czarnym wkładzie
- Tylne lampy świecące całe a'la US
- Alu RH Zw1 17" 4x8j ET60 + dystanse
- Opony 185/35 Nankang NS-II Ultra Sport
- Listwy, klamki, lusterka, blenda w kolor nadwozia
- Usunięte przetłoczenie pod rejestracje z przedniego zderzaka
- Usunięte oznaczenia na bocznych listwach
- Oznaczenia marki i modelu w czarnym połysku
- Dokładka przedniego zderzaka od Laguny
- Zółte halogeny
- Zaciski pomalowane w kolor nadwozia
- Naklejki na tylnej szybie oraz na dekielkach
Wnętrze:
- Czarne fotele i boczki z Megane poliftowej
Komora silnika:
- Pokrywa zaworów w kolorze nadwozia
- Korki pomalowane w 4 różne kolory (nawiązując do naklejek na tylnej szybie i logo na dekielkach)
- Reszta została pomalowana w czarny
Audio:
- Radio JVC KD-731BT
- 6 ori głośników
- Wzmacniacz BOSS CHAOS C250
- Skrzynia JBL GT5-1204BR
  Model:
  - Renault Megane I Ph I Century '98
  Silnik:
  - Seria 75km 1.6 8v K7M-720
  - Stożkowi filtr powietrza
  Zawieszenie:
  - Przód: gwint MTS (do skręconego na maxa zostało mi 8mm, ale wtedy siada na gumowym odboju, który ma 1cm grubości, więc zęby idzie zgubić, tak jest kompromisowo do jazdy i wyglądu)
  - Tył: opuszczony na belce (1 ząbek = 6cm) + amory MTS
  - Pomiar gleby był mierzony na zlocie w Tarnowie, w którym wyszło z przodu 52mm i z tyłu 92mm... koza jak [ bluzgu bluzgu ] palm
  Nadwozie:
  - Przednie lampy na czarnym wkładzie
  - Przednie kierunkowskazy a'la US przyciemnione
  - Boczne dymione kierunkowskazy na czarnym wkładzie
  - Tylne lampy świecące całe a'la US
  - Alu RH Zw1 17" 4x8j ET60 + dystanse
  - Opony 185/35 Nankang NS-II Ultra Sport
  - Listwy, klamki, lusterka, blenda w kolor nadwozia
  - Usunięte przetłoczenie pod rejestracje z przedniego zderzaka
  - Usunięte oznaczenia na bocznych listwach
  - Oznaczenia marki i modelu w czarnym połysku
  - Dokładka przedniego zderzaka od Laguny
  - Zółte halogeny
  - Zaciski pomalowane w kolor nadwozia
  - Naklejki na tylnej szybie oraz na dekielkach
  Wnętrze:
  - Czarne fotele i boczki z Megane poliftowej
  Komora silnika:
  - Pokrywa zaworów w kolorze nadwozia
  - Korki pomalowane w 4 różne kolory (nawiązując do naklejek na tylnej szybie i logo na dekielkach)
  - Reszta została pomalowana w czarny
  Audio:
  - Radio JVC KD-731BT
  - 6 ori głośników
  - Wzmacniacz BOSS CHAOS C250
  - Skrzynia JBL GT5-1204BR
  7 lipca 2013, 12:09 przez ~Acer | Do ulubionych | Skomentuj (1)
  BMW E36 Coupe (A'la M-Power) – Kolejny rysunek by ManieK.
  Kolejny rysunek by ManieK.
  6 lipca 2013, 17:43 przez ManieK (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (1)
  Źródło:

  www.facebook.com/ManiekDrawingStudio

  Camaro z przodem a'la Pontiac? – I do tego malowanie Trans Am. Właściciel chyba nie może się zdecydować co bardziej lubi
  I do tego malowanie Trans Am. Właściciel chyba nie może się zdecydować co bardziej lubi
  22 maja 2013, 23:19 przez DaN0 (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (5)