Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation
 • Szukaj


   

  Znalazłem 13 takich materiałów
  Moja hanka – Jak wszyscy to i ja się pochwalę. Honda Civic ej2 1.5 101 km. W planie są pomarańczowe kierunki, bra na maskę, jakieś ładne koło no i oczywiście trochę w dół. Pozdrawiam wszystkich motokillerów.
  Jak wszyscy to i ja się pochwalę. Honda Civic ej2 1.5 101 km. W planie są pomarańczowe kierunki, bra na maskę, jakieś ładne koło no i oczywiście trochę w dół. Pozdrawiam wszystkich motokillerów.
  1 lutego 2015, 23:53 przez raafex11 (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (8)
  Źródło:

  własne

  Tym razem bez Bry – Do sporej ilości osób, Bra na masce E36 nie przemawia, dlatego tym razem dla porównania, zdjęcia bez niej.
  Do sporej ilości osób, Bra na masce E36 nie przemawia, dlatego tym razem dla porównania, zdjęcia bez niej.
  23 lipca 2014, 12:13 przez zolansky (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (24)
  Źródło:

  Własne

  Wasze zdanie – Z racji tej, że od zawsze marzyła mi się BRA na masce E36, postanowiłam ją wreszcie zakupić. Miała być typowa czerń, jednak czarny na lakierze tejże coupety wygląda jak szary. Mimo to powoli przyzwyczajam się do tego wyglądu, zaznaczam iż będzie ona zakładana sporadycznie. A co Wy myślicie?
PS. - teraz gryzie się ona za bardzo z rejestracją w szybie, ale na dłuższą trasę wolę ją zakładać, do tego dochodzi wlepa, ale numerów na co dzień nie ma w tym miejscu, dlatego na to nie patrzcie.
  Z racji tej, że od zawsze marzyła mi się BRA na masce E36, postanowiłam ją wreszcie zakupić. Miała być typowa czerń, jednak czarny na lakierze tejże coupety wygląda jak szary. Mimo to powoli przyzwyczajam się do tego wyglądu, zaznaczam iż będzie ona zakładana sporadycznie. A co Wy myślicie?
  PS. - teraz gryzie się ona za bardzo z rejestracją w szybie, ale na dłuższą trasę wolę ją zakładać, do tego dochodzi wlepa, ale numerów na co dzień nie ma w tym miejscu, dlatego na to nie patrzcie.
  10 lipca 2014, 14:45 przez zolansky (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (34)
  Źródło:

  Własne

  Honda Civic V i komentarze – We wczorajszym secie pojawiło się zdjęcie Hondy i prośba autorki postu o pomoc przy doborze lamp do bry i zaznaczyła, że bra musi zostać i zostanie. Mimo to znalazło się mnóstwo krytyków, którzy twierdzili że bra jest brzydka wszystko psuje i trzeba ją zdjąć. Znalazło się również parę osób które minusowały jej odpowiedzi typu: "Dziękuję za pomoc." 
I tu nasuwa mi się pytanie i prośba: 
Jakim trzeba być kretynem, żeby minusować komentarze za inne poglądy?
Jeśli macie pisać głupoty to zaoszczędźcie trochę swojego i czyjegoś czasu oraz miejsca pod postem.
Dziękuję za uwagę.
  We wczorajszym secie pojawiło się zdjęcie Hondy i prośba autorki postu o pomoc przy doborze lamp do bry i zaznaczyła, że bra musi zostać i zostanie. Mimo to znalazło się mnóstwo krytyków, którzy twierdzili że bra jest brzydka wszystko psuje i trzeba ją zdjąć. Znalazło się również parę osób które minusowały jej odpowiedzi typu: "Dziękuję za pomoc."
  I tu nasuwa mi się pytanie i prośba:
  Jakim trzeba być kretynem, żeby minusować komentarze za inne poglądy?
  Jeśli macie pisać głupoty to zaoszczędźcie trochę swojego i czyjegoś czasu oraz miejsca pod postem.
  Dziękuję za uwagę.
  22 czerwca 2014, 23:10 przez Kamilm10195 (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (9)
  Prośba o radę – Drodzy Motokillerzy!
Potrzebuję Waszej rady. Powiedzcie mi, jak widzi się Wam mój Civic z obecnymi lampami i z brą? Bo jest jeszcze naklejka na przedniej szybie i osobiście mam wrażenie, że na froncie już za dużo się dzieje. Zastanawiam się, czy do bry nie warto byłoby wrócić do seryjnych lamp... 
Co sądzicie? Może macie jeszcze jakieś inne pomysły? Wszelkie wskazówki i propozycje mile widziane.
Dziękuję za pomoc!

P.S. Proszę mi więcej nie pisać, żebym zdjęła brę, bo moje pytanie nie dotyczy tego, czy bra Wam się podoba, tylko tego, jakie lampy będą do niej lepiej pasować.
  Drodzy Motokillerzy!
  Potrzebuję Waszej rady. Powiedzcie mi, jak widzi się Wam mój Civic z obecnymi lampami i z brą? Bo jest jeszcze naklejka na przedniej szybie i osobiście mam wrażenie, że na froncie już za dużo się dzieje. Zastanawiam się, czy do bry nie warto byłoby wrócić do seryjnych lamp...
  Co sądzicie? Może macie jeszcze jakieś inne pomysły? Wszelkie wskazówki i propozycje mile widziane.
  Dziękuję za pomoc!

  P.S. Proszę mi więcej nie pisać, żebym zdjęła brę, bo moje pytanie nie dotyczy tego, czy bra Wam się podoba, tylko tego, jakie lampy będą do niej lepiej pasować.
  20 czerwca 2014, 10:59 przez gegenwart (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (65)
  Źródło:

  Własne

  Tragiczny wypadek 7 zabitych i 2 rannych, 13-17 lat – Napiszcie swoje zdanie odnośnie tego w komentarzach, myślę, że może się nawiązać bardzo ciekawa dyskusja. Cytując Onet:


Wiadomości › Kujawsko-Pomorskie › Wypadki
wczoraj 14:00
Tragedia w Klamrach, mieszkańcy wstrząśnięci

Sied­mio­ro na­sto­lat­ków zgi­nę­ło, a dwoje zo­sta­ło ran­nych, gdy oso­bo­wy re­nault, któ­rym je­cha­li, na łuku wy­padł z drogi i ude­rzył w drzew. Do wy­pad­ku do­szło w nocy z so­bo­ty na nie­dzie­lę w miej­sco­wo­ści Klam­ry k. Chełm­na (woj. ku­jaw­sko-po­mor­skie).

Ofia­ry śmier­tel­ne to osoby w wieku 13-17 lat - trzy dziew­czy­ny i czte­rech chłop­ców. Wy­pa­dek prze­ży­ło dwoje 16-lat­ków, któ­rzy zo­sta­li prze­wie­zie­ni do szpi­ta­li. Sa­mo­chód, któ­rym wszy­scy je­cha­li, był prze­zna­czo­ny dla pię­ciu osób.

- Ze wstęp­nych usta­leń wy­ni­ka, że kie­row­ca nie opa­no­wał sa­mo­cho­du na łuku drogi i ude­rzył w drze­wo - po­in­for­mo­wa­ła ofi­cer pra­so­wy Ko­men­dy Po­wia­to­wej Po­li­cji w Chełm­nie pod­kom. Agniesz­ka So­bie­ral­ska.

Po­szko­do­wa­na w wy­pad­ku dziew­czy­na, po ba­da­niach w szpi­ta­lu w Chełm­nie i prze­słu­cha­niu przez po­li­cję, zo­sta­ła od­da­na pod opie­kę ro­dzi­ców; była trzeź­wa. Ranny chło­piec nadal prze­by­wa w szpi­ta­lu w Gru­dzią­dzu, a jego stan na razie nie po­zwa­la na prze­słu­cha­nie.

- Prze­pro­wa­dzo­ne przez po­li­cję ba­da­nie wy­ka­za­ło, że 16-la­tek był w "sta­nie po uży­ciu al­ko­ho­lu", czyli miał w or­ga­ni­zmie od 0,2 do 0,5 prom. Po­bra­no od niego krew do badań na za­war­tość al­ko­ho­lu, które wy­ka­żą do­kład­ne stę­że­nie - za­zna­czy­ła pod­kom. So­bie­ral­ska.

Na razie po­li­cjan­ci nie po­da­ją, kto kie­ro­wał autem. Za­strze­ga­ją, że dla wy­ja­śnie­nia przy­czyn i oko­licz­no­ści wy­pad­ku ko­niecz­ne jest jesz­cze prze­słu­cha­nie ran­ne­go chłop­ca.

Po­li­cjan­ci usta­li­li, że wcze­śniej uczest­ni­cy wy­pad­ku spo­tka­li się przy ogni­sku, roz­pa­lo­nym na te­re­nie go­spo­dar­stwa ro­dzi­ców jed­ne­go z chłop­ców. Tam zro­dził się po­mysł po­je­cha­nia na prze­jażdż­kę, więc wzię­li sa­mo­chód ojca chłop­ca i po­je­cha­li wszy­scy razem. Wśród ofiar wy­pad­ku był ów chło­pak.
  Napiszcie swoje zdanie odnośnie tego w komentarzach, myślę, że może się nawiązać bardzo ciekawa dyskusja. Cytując Onet:


  Wiadomości › Kujawsko-Pomorskie › Wypadki
  wczoraj 14:00
  Tragedia w Klamrach, mieszkańcy wstrząśnięci

  Sied­mio­ro na­sto­lat­ków zgi­nę­ło, a dwoje zo­sta­ło ran­nych, gdy oso­bo­wy re­nault, któ­rym je­cha­li, na łuku wy­padł z drogi i ude­rzył w drzew. Do wy­pad­ku do­szło w nocy z so­bo­ty na nie­dzie­lę w miej­sco­wo­ści Klam­ry k. Chełm­na (woj. ku­jaw­sko-po­mor­skie).

  Ofia­ry śmier­tel­ne to osoby w wieku 13-17 lat - trzy dziew­czy­ny i czte­rech chłop­ców. Wy­pa­dek prze­ży­ło dwoje 16-lat­ków, któ­rzy zo­sta­li prze­wie­zie­ni do szpi­ta­li. Sa­mo­chód, któ­rym wszy­scy je­cha­li, był prze­zna­czo­ny dla pię­ciu osób.

  - Ze wstęp­nych usta­leń wy­ni­ka, że kie­row­ca nie opa­no­wał sa­mo­cho­du na łuku drogi i ude­rzył w drze­wo - po­in­for­mo­wa­ła ofi­cer pra­so­wy Ko­men­dy Po­wia­to­wej Po­li­cji w Chełm­nie pod­kom. Agniesz­ka So­bie­ral­ska.

  Po­szko­do­wa­na w wy­pad­ku dziew­czy­na, po ba­da­niach w szpi­ta­lu w Chełm­nie i prze­słu­cha­niu przez po­li­cję, zo­sta­ła od­da­na pod opie­kę ro­dzi­ców; była trzeź­wa. Ranny chło­piec nadal prze­by­wa w szpi­ta­lu w Gru­dzią­dzu, a jego stan na razie nie po­zwa­la na prze­słu­cha­nie.

  - Prze­pro­wa­dzo­ne przez po­li­cję ba­da­nie wy­ka­za­ło, że 16-la­tek był w "sta­nie po uży­ciu al­ko­ho­lu", czyli miał w or­ga­ni­zmie od 0,2 do 0,5 prom. Po­bra­no od niego krew do badań na za­war­tość al­ko­ho­lu, które wy­ka­żą do­kład­ne stę­że­nie - za­zna­czy­ła pod­kom. So­bie­ral­ska.

  Na razie po­li­cjan­ci nie po­da­ją, kto kie­ro­wał autem. Za­strze­ga­ją, że dla wy­ja­śnie­nia przy­czyn i oko­licz­no­ści wy­pad­ku ko­niecz­ne jest jesz­cze prze­słu­cha­nie ran­ne­go chłop­ca.

  Po­li­cjan­ci usta­li­li, że wcze­śniej uczest­ni­cy wy­pad­ku spo­tka­li się przy ogni­sku, roz­pa­lo­nym na te­re­nie go­spo­dar­stwa ro­dzi­ców jed­ne­go z chłop­ców. Tam zro­dził się po­mysł po­je­cha­nia na prze­jażdż­kę, więc wzię­li sa­mo­chód ojca chłop­ca i po­je­cha­li wszy­scy razem. Wśród ofiar wy­pad­ku był ów chło­pak.
  Audi po malowanku – Audi było u lakiernika, dostało zderzaki całe w kolor i progi, w międzyczasie wpadła także bra na maskę i xenon, poszukiwania gleby trwają
  Audi było u lakiernika, dostało zderzaki całe w kolor i progi, w międzyczasie wpadła także bra na maskę i xenon, poszukiwania gleby trwają
  17 września 2013, 1:22 przez binekbnk (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (27)
  Potrzeba matką wynalazków! – Produkcja wlepki mojego autorstwa! Niestety na zlot miała przyjść Bra na maskę i nie zdążyłem tego przygotować, więc wpadłem na taki oto pomysł na motopikniku 2013 w Olsztynie robił nie mała furorę! Wywoływał uśmiech u każdego kto przechodził a takie było założenie! Takie 4fun!
Pozdrawiam!
  Produkcja wlepki mojego autorstwa! Niestety na zlot miała przyjść Bra na maskę i nie zdążyłem tego przygotować, więc wpadłem na taki oto pomysł na motopikniku 2013 w Olsztynie robił nie mała furorę! Wywoływał uśmiech u każdego kto przechodził a takie było założenie! Takie 4fun!
  Pozdrawiam!
  14 lipca 2013, 10:26 przez mendrys (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (8)
  Źródło:

  własne

  Moje wozidełko – VW Polo 6N
Urodzony 15.03.1996r w Wolfsburgu
W moich rękach od 19.07.2008r.
Silnik 1.4 8V AEX
60KM
116NM
Na zdjęciu setup z sezonu 2011
Zawieszenie -40/-40 Na sprężynach SACHS 
Felgi 6Jx14 ET35 MIM w kolorze 294c z palety MOTIPa (pomarańczowy morelowy)
Na sezon 2013 kompletuje się:
pozbyłem się świnki Subaru :P
bra
zawias -60/-40
felgi teardrops z golfa 10 milionen edition w polerce z pomarańczowymi dodatkami
pomarańczowe kierunkowskazy
znaczek w grillu z pomarańczowym środkiem
walka z rudzielcem
  VW Polo 6N
  Urodzony 15.03.1996r w Wolfsburgu
  W moich rękach od 19.07.2008r.
  Silnik 1.4 8V AEX
  60KM
  116NM
  Na zdjęciu setup z sezonu 2011
  Zawieszenie -40/-40 Na sprężynach SACHS
  Felgi 6Jx14 ET35 MIM w kolorze 294c z palety MOTIPa (pomarańczowy morelowy)
  Na sezon 2013 kompletuje się:
  pozbyłem się świnki Subaru :P
  bra
  zawias -60/-40
  felgi teardrops z golfa 10 milionen edition w polerce z pomarańczowymi dodatkami
  pomarańczowe kierunkowskazy
  znaczek w grillu z pomarańczowym środkiem
  walka z rudzielcem
  28 stycznia 2013, 16:53 przez kubrick (PW) | Do ulubionych | Skomentuj (4)
  Źródło:

  Własne